Zavrnitev odgovornosti
Zavrnitev odgovornosti

Pravna izjava:

1. Vse pravice , ki varujejo intelektualno lastnino do vsebin in oblik Hairdreams internetnih strani, kot tudi vseh predstavljenih proizvodov in še posebej založniške pravice, zaščitne znamke, logotipi in ostali tovarniški zaščitni znaki, patenti, oblikovni patenti in podobno, so izključno - če ni drugače navedeno – pravice Hairdreams ali ostalih lastnikov ali koristnikov. Hairdreams si izključno pridržuje pravice posebej za vsa besedila, slike, grafiko, glasbo, animacijo, video in ostale snemalne vsebine in njihovo vključitev na internetne strani ter za uporabo tega na Hairdreams proizvodih.

2. Hairdreams internetne strani so bile ustvarjene, da se poda osnovna informacija o Hairdreamsu ter proizvodih in storitvah, ki so na voljo javnosti.. Hairdreams je vedno stremel in si tudi sedaj prizadeva predstaviti informacije na internetu pravilno, popolno, pravočasno in veljavno. Ne glede na to Hairdreams ne prevzema odgovornosti za nepravilnosti, nepopolnosti, zastarelosti in neveljavne vsebine in nenehno prisotnost informacij predstavljenih na internetu. Vse ocene in opisni stavki, napovedi ali ocenjevanja s strani Hairdreams ali o Hairdreams, ki zadevajo trg, trgovska ali splošna dejstva ali razvoj, so osnovana v celoti ali delno na subjektivnem mnenju. Nadalje, pravilnost, pravočasnost, veljavnost in popolnost vseh stavkov, vrednotenj in predvsem ocen je lahko podvržena dejavnikom, na katere Hairdreams ne more vplivati, kot so spremembe splošnih ekonomskih in političnih situacij ali naravni pojavi, ki vplivajo v tej meri, da odstopajo od realnosti. Hairdreams ne prevzema odgovornosti za posledice, ki bi izhajale iz subjektivnosti stavkov ali pomanjkanja pravilnosti, pravočasnosti, veljavnosti in popolnosti informacij ali drugih vsebin na njihovih internetnih straneh, ki jim lahko pripišemo zunanji vpliv.  

3. Reference do drugih internetnih strani (hiperpovezava in podobno) obstojajo izključno zaradi udobnosti uporabnikov spletnih strani. Hairdreams ne sprejema odgovornosti za obstoj teh strani ali za pravilnost, popolnost, posodobljenost in veljavnost njihovih vsebin.  

4. Osebni podatki se zbirajo na prostovoljni bazi: podatki bodo uporabljeni le za posredovanje odgovora, pošiljanje e-pošte, informiranje končnega potrošnika o novih vsebinah storitev na naših internetnih straneh ali o podobnih storitvah, če uporabnik internetnih strani Hairdreams tako želi. Če nadaljnje e-pošte ne želite prejemati, nas o tem obvestite preko e-pošte ali navadne pošte. Prosimo, navedite polno ime, poštno številko in/ali naslov e-pošte. Poskrbeli bomo za umik vašega naslova z liste prejemnikov pošte. Hairdreams vaše osebne podatke uporablja izključno za potrebe, ki ste jih navedli ob prijavi. Hairdreams ne bo posredoval vaših osebnih podatkov drugim podjetjem ali institucijam, jih ne bo prodal, odstopil ali izmenjal podatke z nobenim podjetjem ali institucijo brez obvestila uporabniku in njegovega strinjanja. Nasprotno je možno predvideti le v primeru, če bi moral Hairdreams razkriti ali prenesti podatke po zakonu ali po odločitvi sodišča.

Close
Request password
Please calculate 1 plus 2.